e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Fotografija 193
Fotografija 194
Fotografija 149
Fotografija 150
  • Čas, v katerem se zvrstijo vse vrednosti izmenične količine v obeh smereh (slika 1.8), imenujemo perioda[1] (T).
  • Osnovna enota za merjenje periode je sekunda.


Periode izmeničnih količin so lahko različne. To pomeni, da se v enakem času lahko zvrsti različno število period (slika 1.9 b in c).


  • Število period v časovni enoti imenujemo frekvenca[2] (f).
  • Frekvenca je obratno sorazmerna s periodo.  • Osnovna enota za merjenje frekvence je s-1. Imenujemo jo hertz[3](Hz).


Frekvence izmeničnih električnih količin so najpogosteje med nekaj desetink Hz in več sto GHz. Frekvenčno področje možnega sinusnega nihanja energije in njenega širjenja v prostor v obliki elektromagnetnih valov pa je še veliko širše. Skupaj s področji uporabe je prikazano v preglednici 1.1. Podrobneje obravnava valovanje fizika.


Primer:

Kolikšna je perioda sinusne napetosti pri frekvenci 50 Hz?

Primer:

Kolikšne so periode izmeničnih količin na območju ultravisokih (UHF) frekvenc? Območje UHF je med 300 MHz in 3 GHz (pregl. 1.1).
Opombe

  1. periodos, gr. = obhod
  2. frequentia, lat. = ponavljanje, pogostost
  3. Heinrich Hertz, nemški fizik
1.1.3 Osnovne značilnosti izmeničnih količin 1.1.3.2 Trenutna vrednost sinusne količine

Osebna orodja