e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 1.9: Trenutna in maksimalna vrednost
  • Vrednost izmenične količine v določenih trenutkih (t1, t2 ... sl. 1.9) imenujemo trenutna vrednost. Označujemo jo z malimi poševno pisanimi črkami (u, i ... ).


V trenutkih t2 in t4 – sl. 1.9, je trenutna vrednost izmenične količine največja. Ta vrednost je merodajna za največje trenutne vrednosti npr. električne poljske jakosti in dimenzioniranje električne izolacije vodnikov, gostote magnetnega pretoka in magnetnih sil ...


  • Največji trenutni vrednosti izmenične količine pravimo maksimalna vrednost. Označujemo jo z veliko poševno črko in indeksom »m« (Um, lm, Pm ...).
1.1.3.1 Perioda in frekvenca 1.1.3.3 Zapis trenutne vrednosti sinusne količine

Osebna orodja