e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 1: Periodična količina, tok
in njegova perioda
.
Slika 2: Periodičen tok ima vrhove pri 0,5 ms, 4,5 ms, itn., vznožja pa pri 3,5 ms, 7,5 ms itn.
Ponovljivost oziroma periodičnost funkcije kar najbolj nazorno prikaže časovni diagram (slika 1); oblikuje ga niz enakih sekvenc oziroma prizorov. Pomemben podatek funkcije je čas trajanja ponavljajoče sekvence oziroma perioda
. Njej recipročna vrednost je pogostnost oziroma frekvenca
; ta pove, koliko enakih prizorov se funkciji primeri v eni sekundi. Kadar je naprimer tok
periodičen in ima periodo
, zapišemo to njegovo lastnost takole:Kaj zapis sporoča? Če bi časovni diagram toka kopirali na prosojen list, tega pa nato položili na originalni list tako, da bi se diagrama prekrivala, bi trdili, da sta to podobi iste funkcije, ko pa bi prosojen list premikali vzdolž časovne osi in dosegli novo lego prekrivanja, bi trditi isto: da sta diagrama podobi iste funkcije. Najkrajši potreben premik lista ustreza ravno periodi
.


Zgled 1

Časovni diagram toka je žagaste oblike (slika 2). Z njega odčitajmo periodo in izračunajmo frekvenco! ⇒ Sekvenc, ki se ponavljajo, je več in nobena ni boljša od druge. Izberimo tisto med časoma 3,5 ms in 7,5 ms. Perioda
je torej 4 ms, frekvenca pa 1/4 ms = 250 Hz.


Podpoglavja:


1 Osnovni pojmi izmeničnih električnih količin (višji nivo) 1.1.1 Poprečna vrednost periodične funkcije

Osebna orodja