e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 4: Vlak ponavljajočih tokovnih impulzov.
Značilnica periodične funkcije je tudi njena poprečna ali srednja vrednost. Periodo
razdelimo na
intervalov s trajanji
;
. V sredini
-tega intervala ima napetost določeno vrednost
. Srednjo vrednost
napetosti
(označujemo jo tudi s črto nad simbolom) določa izraz:Če je periodična funkcija zelo razgibana (spremenljiva), morajo biti intervali
 ;»kar najkrajši«, v nasprotnem so lahko tudi daljši.[1]


Zgled 2

Multivibrator generira pulzirajočo napetost. V času impulza (
) ima napetost
vrednost
, v času pavze (
) pa vrednost 0 V (slika 4).[2] Izrazimo srednjo vrednost napetosti. ⇒ Periodo določa vsota dveh časov:
. Ker je napetost pulzirajoča, razdelimo periodo
na intervala trajanj
in
. Po zgornji formuli sledi srednja vrednost napetosti:Primer: V času impulza (trajanja 1 ms) naj ima napetost vrednost 10 V; čas pavze naj bo 3 ms. Iz formule sledi srednja vrednost 2,5 V.[3] Srednjo vrednost periodične funkcije geometrijsko interpretira oddaljenost črte od abscise, ki z obeh strani črte izenačuje površine likov med funkcijo in črto.


Opombe

  1. O vsoti sumandov, ki jih je veliko in imajo neznatne vrednosti, bomo govorili v zadnjem poglavju, v okviru določenega integrala.
  2. Multivibrator je posebno elektronsko vezje, ki generira pulzirajočo napetost.
  3. In kako bi komentirali
    ; impulznega toka
    v primeru instrumenta z vrtljivo tuljavico? Ker okorna tuljavica ne more slediti pogostim impulzom toka, se ustali v legi, ki je sorazmerna


Podpoglavja:


1.1 Periodična funkcija 1.1.1.1 Srednja vrednost harmonične funkcije

Osebna orodja