e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 70: R-C delilnik.
Če uporovni in kondenzatorski delilnik združimo, dobimo
delilnik (slika 70). Ta je še vedno napetostni oziroma impedančni delilnik, za katerega velja že ugotovljeno razmerje:Delitveno razmerje je odvisno od elementov delilnika in frekvence. Zanimivi sta dve skrajnosti: ko je vzbujalna frekvenca visoka in prevladujeta v ulomku imaginarna dela, se delilnik obnaša kot kondenzatorski, ko pa je frekvenca nizka in prevladujeta realna dela, pa se vede kot uporovni delilnik.[1]


Opombe

 1. Delilnik lahko razumemo tudi kot realen kondenzatorski delilnik, da prevodnosti uporov pomenita izolacijski prevodnosti kondenzatorjev. Ta slučaj postavlja pod vprašaj že poznan
  delilnik, ki ga moremo po novem razumeti tudi kot impedančnega. Pravi
  delilnik bi bil v enosmernih razmerah (pri
  ) možen le v primeru, ko bi bila kondenzatorja idealna (
  ). Delilno razmerje idealnega
  delilnika ima le tisti realen
  delilnik, za katerega velja relacija
  , vendar je ta takrat v resnici uporovni delilnik.3.2 Merjenje impedance 3.4 Tokovni delilnik

Osebna orodja