e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 72: Admitančni delilnik in kazalčni diagram napetosti in tokov ter tokovni trikotnik.
Slika 73: Toka v vzporednih vejah imata enako temensko vrednost, v faznem kotu pa se razlikujeta za 90º.

Če zaporedno vezavo dvopolov spremenimo v vzporedno, dobimo tokovni oziroma admitančni delilnik (slika 72). Veji imata skupni kazalec napetosti, zato velja:


in


Kazalčna slika rezultira v trikotnik kazalcev tokov. Vse kar smo povedali pri impedančnem delilniku, se tu (ob smiselnih zamenjavah) še enkrat ponovi.


Zgled 3

V danem vezju, ki je vzbujano s harmoničnim virom krožne frekvence
, določimo kapacitivnost
kondenzatorja in upornost
upora v drugi veji tako, da bosta temenski vrednosti tokov enaki in da bo tok v drugi veji fazno prehiteval tok v prvi veji za 90 °.[1]; ⇒ Karakter prve veje je induktiven, zato kazalec njenega toka zaostaja za kazalcem napetosti; kazalec toka druge veje tega prehiteva za 90° in mu je po absolutni vrednosti enak (slika 73). Njun grafičen odnos povzema relacija
, kar je v resnici zahteva, ki jo mora izpolniti admitančni delilnik:


in


Kratek račun pokaže, da bo zahtevam naloge zadoščeno, ko bosta impedanci vej v potrebni relaciji. Iz nje sledi:in
.


Opombe

  1. Zahtevi sta pogoj za učinkovit zagon enofaznega asinhronskega motorja z dvema navitjema. Kondenzator, ki služi faznemu zamiku tokov, je običajno pritrjen na ohišje motorja.3.3 R-C delilnik 3.5 Prilagoditev

Osebna orodja