e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Tokrat imejmo harmonični tok
:Če bi periodo
harmonične funkcije razdelili na
enakih intervalov
, potem bi se v oklepaju za
nahajali sumandi, ki se paroma razlikujejo le za predznak, saj se za toliko razlikujeta tudi vrednosti harmonične funkcije pri
in
. Od tod sledi: srednja vrednost harmonične funkcije je enaka nič:

1.1.1 Poprečna vrednost periodične funkcije 1.1.2 Efektivna vrednost periodične funkcije

Osebna orodja