e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje

V trifazni sistem v zvezdi priključujemo praviloma trifazne in enofazne porabnike. Trifazni porabniki (motorji, peči ...) imajo po tri fazne porabnike (navitja, grelnike ...).


  • Toke, ki tečejo po linijskih vodnikih, imenujemo linijski toki, označujemo pa j ih z IL1, IL2 in IL3.
  • Toke, ki jih poganjajo fazne napetosti, imenujemo fazni toki, označujemo pa jih z I1, I2 in I3.
  • Tok v ničelnem vodniku imenujemo ničelni tok, označujemo pa ga z I0.
8.2.1 Napetosti in vodniki trifaznega sistema 8.2.1.2 Simetrična obremenitev trifaznega sistema s porabniki v zvezdi

Osebna orodja