e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Fotografija 84
Fotografija 86

O simetrični obremenitvi generatorjev trifaznega sistema govorimo v primeru, kadar je tudi kazalčni diagram tokov simetričen. Tako obremenitev predstavljajo trifazni porabniki, saj imajo po tri enake fazne porabnike.


  • V sistemu v zvezdi so linijski toki enaki faznim tokom generatorja.
  • Geometrična vsota linijskih tokov v simetrično obremenjenem trifaznem sistemu v zvezdi je nič.
  • Simetrično obremenjen trifazni sistem v zvezdi ne potrebuje ničelnega vodnika, kar v primerjavi z energijsko enakovrednim enofaznim sistemom pomeni prihranek bakra za 50 %.


Simetrični obremenitvi trifaznega sistema se lahko približamo le v visokonapetostnih omrežjih velikih moči, zato so daljnovodi takih omrežij praviloma trivodni. V nizko napetostnih omrežjih pa imamo tudi enofazne porabnike, ki idilo simetrične obremenitve podirajo.
8.2.1.1 Toki trifaznega sistema s porabniki v zvezdi 8.2.1.3 Nesimetrična obremenitev trifaznega sistema s porabniki v zvezdi

Osebna orodja