e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 77: Magnetni pretok vrtečega elektromagneta prehaja tudi skozi navitja na obodu statorja; v njih se inducirajo tri med seboj fazno premaknjene harmonične napetosti.
Slika 78: Časovni diagrami treh enakih, vendar fazno premaknjenih harmoničnih napetosti.
Srce trifaznega sistema je generator oziroma sinhronski stroj. Stator ima tri navitja, rotor pa je vrteč elektromagnet (slika 77). Stator je feromagnetni obroč z utori, v njih so ovoji navitij. Vsako od navitij zapolni tretjino oboda: prvo zapolni prvo in četrto šestino oboda, drugo drugo in peto šestino in zadnje tretjo in zadnjo šestino oboda. Vodnik iz prve šestine se izza statorja obrne in nadaljuje k čelni strani četrte šestine, nakar se tudi tam obrne in nadaljuje v prvo šestino v prvotni smeri itn. Povsem enako sta oblikovani tudi drugi dve statorjevi navitji. Enosmerni tok skozi navitje na rotorju povzroča v stroju magnetno polje, ki se od rotorja prek reže razteza tudi okoli statorjevih navitij. Rotor z osjo in turbino žene voda (ali para). Pri enakomernem vrtenju se magnetni sklepi navitij spreminjajo harmonično; sklepi so med seboj fazno zamaknjeni za
, kar je posledica zamikov navitij za tretjino oboda in za enak kot so med seboj fazno zamaknjene tudi inducirane napetosti v navitjih. Zapišemo jih takole:

V izrazih imajo oznake že dogovorjene pomene:
je krožna frekvenca,
je amplituda induciranih napetosti in
je kot, ki ga določa lega rotorja do statorja v začetnem trenutku. V predznakih tretjinskih kotov se skrivata fazni zaporedji: pri zgornjih predznakih je fazno zaporedje napetosti pozitivno, da temenu prve napetosti sledi teme druge, nato tretje in spet prve, pri spodnjih pa je fazno zaporedje negativno, da temenu prve sledi teme tretje, nato druge in spet prve napetosti (slika 78).7 Trifazni sistemi (višji nivo) 7.2 Simetričen trifazni sistem napetosti

Osebna orodja