e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 83: Trifazno breme v zvezdni vezavi z nevtralnim vodnikom.
Slika 84: Skica kazalcev faznih tokov glede na značaje bremen in njihova vsota, ki ustreza kazalcu toka v nevtralnem vodniku.
Slika 85: Če je trifazno breme simetrično, potem je tudi zvezda kazalcev linijskih tokov simetrična.

Trifazno breme sestavljajo (praviloma) tri ločena bremena, od katerih je vsako priključeno na svojo fazno napetost, bremenom skupno spojišče (zvezdišče) je na potencialu nič voltov (slika 83)[1]. Če imitance bremen poznamo, izračun ni težak. Toki skozi fazne vodnike oziroma linijski toki so hkrati tudi toki bremen, določajo jih kazalci faznih napetosti in imitanc. Kazalec toka skozi nevtralni vodnik je enak vsoti kazalcev faznih tokov:


,
in


.


Primer. Imitance bremen naj bodo različne: prvo breme naj ima čisto uporoven, drugo delno kapacitiven in tretje delno induktiven značaj. Narišimo kazalčni diagram, ki bo grafično podprl zgornje izraze (slika 84). Najprej narišemo kazalce faznih napetosti, nato kazalce tokov (prvi je sofazen, drugi prehiteva in tretji zaostaja za kazalcem »svoje« napetosti) in na koncu še njihovo vsoto oziroma kazalec toka v nevtralnem vodniku.


Kazalec moči vsakega od bremen je enak kazalcu moči ustreznega vira. Vsak vir posreduje energijo svojemu bremenu, kazalec moči trifaznega bremena je enak vsoti kazalcev moči posameznih bremen:Zgled 1 Na simetričen trifazni sistem napetosti 3 x 230 / 400 V priključimo tri bremena v vezavi zvezda z nevtralnim vodnikom: upor na prvo, tuljavo na drugo in kondenzator na tretjo fazno napetost. Absolutne vrednosti impedanc bremen naj bodo enake, enake 50 Ω. Izračunajmo kazalce faznih tokov in kazalec toka v nevtralnem vodniku. ⇒ Opremo se na zgornje enačbe in na izbrane kazalce faznih napetosti:


,inKadar je trifazno breme simetrično, da je
, se izračun še bolj poenostavi:Kazalci linijskih tokov oblikujejo simetrično zvezdo kazalcev, ki je za kot
zavrtena glede na zvezdo kazalcev napetosti. Simetrična zvezda kazalcev je tudi razlog, da je tok v nevtralnem vodniku enak nič (slika 85).


Opombe

  1. Ta način priključevanja je značilen predvsem za porabnike v gospodinjstvih.


Podpoglavja:


7.3.2 Kazalci medfaznih napetosti 7.4.1 Trifazno breme v zvezdni vezavi brez nevtralnega vodnika

Osebna orodja