e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 25: Na tuljavi kazalec toka zaostaja za kazalcem napetosti za kot
.
Pri harmonično vzbujani tuljavi smo ugotovili dvoje: 1) amplitudi napetosti ustreza produkt krožne frekvence, induktivnosti in amplitude toka in 2) fazni kot napetosti je za
večji od faznega kota toka. Torej:


in
.


Če ju vgradimo v kazalec napetosti,
dobimo:Sporočilo enačbe je: kazalec napetosti tuljave je enak produktu kazalca toka in faktorja
; to pomeni, da kazalec napetosti prehiteva kazalec toka za kot 90°. V kompleksnem prostoru so spremenjene tudi oznake:
zamenjamo z
,
z
,
pa z
(slika 25).
2.1.2 Kondenzator (kazalci) 2.2 Impedanca in admitanca oziroma imitanca

Osebna orodja