e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 24: Na kondenzatorju kazalec toka prehiteva kazalec napetosti za kot
Pri harmonično vzbujanem kondenzatorju smo ugotovili tole: 1) amplituda toka je enaka zmnožku amplitude napetosti, krožne frekvence in kapacitivnosti in 2) fazni kot toka je za
večji od faznega kota napetosti. Ugotovljeno zapišimo:Če upoštevamo to v kazalcu toka,
dobimo zvezo:Enačba pravi: kazalec toka kondenzatorja je enak zmnožku kazalca napetosti in faktorja
; to pomeni, da kazalec toka prehiteva kazalec napetosti za kot 90 °. V kompleksnem prostoru spremenimo tudi oznake:
zamenjamo z
,
z
,
pa s faktorjem
(slika 24).2.1.1 Upor (kazalci) 2.1.3 Tuljava (kazalci)

Osebna orodja