e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 23: Na uporu sta kazalca toka in napetosti sofazna.

Za harmonično vzbujan upor smo ugotovili: 1) amplituda napetosti je enaka produktu upornosti in amplitude toka in 2) fazna kota napetosti in toka sta enaka. Povedano povzemata enačbi:Oboje vstavimo v kazalec napetosti:Začetek in konec dajeta zapis:Sporočilo je povsem razvidno: kazalca napetosti in toka na uporu sta sofazna in v razmerju upornosti (prevodnosti). Velja še poudariti, da enačba ne govori o kazalcih kot takšnih, ampak o zvezi med njima, zato je tudi nepomembno, v katerem kvadrantu ju narišemo. Ko vstopimo v prostor kazalcev, spremenimo tudi označevanje količin pri uporu:
zamenjamo z
,
z
, oznaki za
ali
pa ostajata (slika 23).2.1 Kirchhoffova zakona v kompleksni obliki 2.1.2 Kondenzator (kazalci)

Osebna orodja