e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 6.2.4

Če je časovna konstanta zaporedne RL vezave (slika 6.2.4) veliko večja od časa trajanja napetostnega impulza ti na vhodu vezave, narašča tok v krogu v času ti praktično linearno.


  • Na RL členih s
    temelji delovanje generatorjev toka s časovnim potekom žagaste oblike.
  • RL člene s
    imenujemo tokovni integratorji.


Tokovne integratorje smo uporabljali predvsem pri magnetnih odklonskih sistemih elektronskih žarkov klasičnih TV sprejemnikov in monitorjev (odklonska navitja katodne cevi), danes pa tovrstno krmiljenje uporabljamo le še v raziskovalne namene.


Čeprav bi v osnovi z RL členi lahko realizirali podobne funkcije kot z RC členi, pa so RL prehodni pojavi za tovrstne namene zaradi tokovne narave (po prehodnem pojavu vklopa teče tok) in energijske požrešnosti najpogosteje neprimerni.
6.2.1 Časovni poteki RL prehodnih pojavov 6.2.3 Neželeni učinki RL prehodnih pojavov

Osebna orodja