e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Fotografija 19
Fotografija 20

Iz slike modela generatorja napetosti ni težko sklepati, da se bodo med vrtenjem rotorja v posameznih navitjih statorja inducirale tri izmenične napetosti na podoben način kot pri generatorju enofazne izmenične napetosti.


Razlika med enofaznim in trifaznim izmeničnim generatorjem je le v tem, da imamo v najpreprostejši izvedbi generatorja trifazne napetosti namesto enega indukcijskega navitja v statorju tri prostorsko ločena, pod kotom 120 º nameščena statorska navitja.


Pravilno zaporedje induciranih napetosti dobimo, če tuljave postavimo tako, da so navite v »isti smeri«. Zaradi pomembnosti navedenega priključke navitij trifaznih generatorjev ustrezno označujemo.


  • Začetke navitij trifaznih generatorjev označujemo s črkami U1, V1 in W1, konce navitij pa s črkami U2, V2 in W2 (slika).


Trifazne generatorje v elektrarnah poganjajo turbine z določenim številom vrtljajev n. V primeru, da je posamezno navitje navito deljeno na en par polovih nastavkov (slika a), dobimo v navitju pri enem vrtljaju rotorja eno periodo izmenične napetosti (slika b).


SLIKA: Trifazni generator z enim (p = 1) in parom magnetnih polov na inducirano napetost


Pri opisani izvedbi generatorja bi se pri želeni frekvenci 50 Hz turbina morala vrteti s 50 s-1 • 60 s = 3000 vrtljaji na minuto, to pa je za vodne turbine preveliko število vrtljajev. Če pa posamezno navitje navijemo v segmentih na dva para polovih nastavkov statorja (naslednja slika a), dosežemo spremembo smeri magnetnega pretoka v indukcijskem navitju že po vsaki četrtini vrtljaja rotorja generatorja. To pomeni, da bomo pri enakem številu vrtljajev rotorja kot pri generatorju z enim parom magnetnih polov imeli dvakratno frekvenco inducirane izmenične napetosti (slika b) oziroma bomo za enako frekvenco potrebovali polovično število vrtljajev rotorja.


SLIKA Trifazni generator z dvema (p = 2) paroma magnetnih polov na inducirano napetost


  • Za določeno frekvenco izmenične napetosti potrebno število vrtljajev rotorja generatorja (turbine) n je obratno sorazmerno s številom polovih parov generatorja p.
8 Trifazni sistemi 8.2 Vezave v trifaznih sistemih

Osebna orodja