e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Fotografija 7
Fotografija 81

Z medsebojno povezavo priključkov navitij generatorja U2, V2 in W2 v skupno točko (sl. a) dobimo zvezdno vezavo trifaznega generatorja. Taka vezava generatorja ali transformatorja je osnova elektroenergetskega sistema, ki je dostopen uporabnikom, zato se bomo v nadaljevanju ukvarjali s tako vezavo[1]. Stično točko zvezdne vezave U2, V2 in W2 imenujemo zvezdišče.


Podobno velja za vezavo trifaznega porabnika (sl. c), s tem da pri porabnikih poleg zvezdne uporabljamo še trikotno vezavo, ki jo dobimo s povezavo priključkov W2 - U1 , U2 - V1 ter V2 - W1 (sl. d).


SLIKA


  • Zvezdno vezavo označujemo z oznako Y, trikotno pa z oznako Δ.
  • Zvezdišče trifaznega sistema je praviloma ozemljeno (ima potencial V0 = 0 V), zato ga imenujemo tudi ničlišče sistema (N, sl.).


Opombe

  1. Trikotno vezavo navitij generatorjev in transformatorjev uporabljamo v visokonapetostnih prenosnih sistemih.


Podpoglavja:


8.1 Ustvarjanje trifazne izmenične napetosti 8.2.1 Napetosti in vodniki trifaznega sistema

Osebna orodja