e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 3.4.1: Izmenični krogi s sestavljeno vezavo elementov; a) nadomestna vezava realne tuljave s Fe jedrom, b) nizkopasovni π filter in c) stopnja širokopasovnega ojačevalnika

V praksi imamo v okviru električnih sklopov in naprav pogosto opraviti z izmeničnimi krogi, ki združujejo enstavne, zaporedne in vzporedne kroge. Nekaj takih primerov prikazuje slika 3.4.1:


Glede osnovnih lastnosti sestavljenih vezav elementov lahko z gotovostjo pričakujemo nekaj podobnega kot pri čistih zaporednih ali vzporednih vezavah:


  • Sestavljena vezava uporov, tuljav in kondenzatorjev ima določeno impedanco oziroma admitanco, ki v izmeničnem krogu povzroča določen fazni kot in obremenjuje izvor z določeno delovno, jalovo in navidezno močjo.


Podpoglavja:


3.3.1 Trikotnik moči 4.1 Računanje v zahtevnejših izmeničnih krogih

Osebna orodja