e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 33: Zaporedno RLC vezje ali zaporedni nihajni krog.
Slika 34: Kazalčni diagram toka in napetosti v zaporednem RLC nihajnem vezju.

Zakaj imenujemo zaporedno vezavo upora, tuljave in kondenzatorja zaporedni nihajni krog, bomo pojasnili v okviru razdelka o resonanci (slika 33). Kakorkoli, impedanca vezja je vsekakor enaka vsoti delnih impedanc:Absolutno vrednost impedance in njen fazni kot podajata izraza


in
.


Pozornost pritegne imaginarni del; pri višjih frekvencah je razlika pozitivna, pri nižjih pa negativna; nekje vmes, točneje, pri krožni frekvenci
velja:Razlika je enaka nič in impedanca je enaka ravno upornosti
. Pri
ima vezje induktivni, pri
kapacitivni in pri
ima uporovni značaj.


Naj bo
kazalec toka. Kazalci napetosti so:


in
ter


Pozornost vzbudita zadnja dva, kazalca napetosti sta protifazna (slika 34). Kazalec napetosti med sponkama sestavljenega dvopola jeZgled 2

Zaporednemu vezju elementov s podatki
,
L = 3
in
C = 0,2 S izračunajmo impedanco, admitanco in določimo značaj. ⇒ Po enačbah so:
Impedanca leži v IV. kvadrantu (
), značaj vezja je zato kapacitiven.2.2.3 Zaporedno vezje upora in tuljave 2.3 Vzporedna vezava bremen

Osebna orodja