e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Če so bremena vezana vzporedno in vzbujana s harmoničnim virom, potem jim je skupna napetost oziroma kazalec napetosti
. Kazalce
tokov skozi bremena določajo admitance
;
. Kazalec
celotnega toka je enak vsoti kazalcev delnih tokov:


.


Nadomestna admitanca
vezja je (vsota admitanc posameznih bremen):


ali
.


Podpoglavja:


2.2.4 Zaporedni nihajni krog 2.3.1 Vzporedno vezje upora in kondenzatorja

Osebna orodja