e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 7: Časovni diagrami napetosti, toka, energije in moči pri kondenzatorju.

Na koncu poglavja o električnem polju smo spoznali polnilni tok in zvezo med njim ter kapacitivnostjo in napetostjo:Če je napetost med priključkoma kondenzatorja harmonična, je (upoštevajoč strmino harmonične funkcije, ki jo že poznamo) takšen tudi polnilni tok:
Iz primerjave izrazov sledi:


in


ali tudi: amplituda toka je enaka zmnožku krožne frekvence, kapacitivnosti in amplitude napetosti; fazni kot toka je za
večji od faznega kota napetosti. Kondenzator je akumulabilni element, zato zapišimo še električno energijo:Električna energija je nenegativna funkcija in ima enako časovno obliko kot moč v uporu, njena srednja vrednost pa je:In kako je z močjo? Odgovor daje produkt toka in napetosti:[1]

Moč polnjenja kondenzatorja je harmonična funkcija: frekvenca je dvakratnik frekvence toka (napetosti); amplituda je enaka produktu efektivnih vrednosti napetosti in toka. V času, v katerem je moč pozitivna, se kondenzator polni, v času, v katerem je moč negativna, pa se le-ta prazni (slika 7).


Opombe

  1. Velja:1.2.1 Upor 1.2.3 Tuljava

Osebna orodja