e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 6: Časovni diagrami napetosti, toka in moči v uporu.

Z njim smo se seznanili v tretjem poglavju. Na linearnem uporu velja sorazmernost med tokom in napetostjo, torejPri harmoničnem toku i skozi upor je harmonična tudi njegova napetost
:Iz primerjave izrazov sledi dvoje:


in


Ugotavljamo: Amplituda napetosti je enaka produktu upornosti in amplitude toka, fazna kota napetosti in toka pa sta enaka. Moč sproščanja toplote je enaka produktu napetosti in toka:Določa jo funkcija:Moč v uporu ima vseskozi nenegativno vrednost. Diagram moči je utripajoče oblike: v nihaju toka (napetosti) ima moč dva utripa (slika 6). Pritegnejo sofaznost napetosti in toka, utripanje moči in njena srednja vrednost:Zadnji trije zapisi za povprečno moč spominjajo (po svojih oblikah) na moč v uporu v enosmernem vezju in kar ponujajo interpretacijo efektivne vrednosti periodičnega toka (ali napetosti): efektivna vrednost periodične napetosti (ali toka) je enaka absolutni vrednosti tiste enosmerne napetosti (toka), ki bi v idealnem uporu v času ene periode izzvala enako toploto.1.2 Harmonična funkcija 1.2.2 Kondenzator

Osebna orodja