e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 8: Časovni diagrami napetosti, toka, energije in moči pri tuljavi.

Napetost med sponkama tuljave določa strmina toka:Primerjalno na kondenzator izgleda tako, kot da si tok in napetost zamenjata vlogi. Pri harmoničnem toku je harmonična tudi napetost:
Iz primerjav sledi:ali: amplituda napetosti je enaka zmnožku krožne frekvence, induktivnosti in amplitude toka; fazni kot napetosti je za kot
večji od faznega kota toka. Tudi tuljava je akumulabilni element; magnetna energija v njej je:Energija je vseskozi nenegativna; njena srednja vrednost je:In kako je z močjo? Odgovor daje produkt napetosti in toka:

Moč polnjenja tuljave z magnetno energijo je harmonična funkcija: frekvenca je dvakratnik frekvence toka (napetosti); produkt efektivnih vrednosti toka in napetosti določa amplitudo moči. Kadar je moč pozitivna, se tuljava polni, ko pa je negativna, se prazni (slika 8).1.2.2 Kondenzator 1.3 Kompleksna števila v kompleksni ravnini

Osebna orodja