e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Fotografija 87
Fotografija 88
Fotografija 89
Fotografija 90
Fotografija 91
Fotografija 92
Fotografija 93

V štirivodnem nesimetričnem sistemu se fazni toki generatorja (sistema) med seboj razlikujejo po velikosti in fazi. Navidezno moč sistema izračunamo kot geometrično vsoto navideznih faznih moči:delovno kot aritmetično vsoto delovnih faznih močijalovo moč pa pri pretežno induktivni obremenitvi kot aritmetično vsoto jalovih faznih moči:V simetrično obremenjenem sistemu v zvezdi so impedance in fazni toki enaki po velikosti in fazi, zato se računanje moči poenostavi. Če fazno napetost na splošno označimo z Uf, lahko zapišemo:njena absolutna vrednost pa je  • Navidezna moč simetričnega sistema v zvezdi je enaka trikratni navidezni moči ene faze.  • Delovna moč simetričnega sistema v zvezdi je enaka trikratni delovni moči ene faze.  • Jalova moč uravnoteženega sistema v zvezdi je enaka trikratni jalovi moči ene faze.


Če medfazno napetost simetričnega trifaznega sistema na splošno označimo z U in linijski tok z I ter upoštevamo, da je U = √3 Uf, fazni tok pa je enak linijskemu, If = I, dobimo še enačbe:


,


in


.


Primer:

Trifazni izmenični motor s cos φ = 0,83 je v zvezdi priključen na trifazno napetost 400/230 V. Izračunaj moči motorja, če v priključnih vodnikih teče tok 7,9 A!Trifazni motor obremenjuje trifazni sistem simetrično, zato je:
8.3 Moč in delo v trifaznem sistemu 8.3.2 Moč trifaznega sistema zvezda-trikot

Osebna orodja