e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Fotografija 37
Fotografija 102
Fotografija 103

Ne glede na način obremenitve je navidezna moč trifaznih tokov v kompleksni obliki enaka vsoti kompleksnih navideznih moči posameznih faz.Pri pretežno induktivni simetrični obremenitvi navedeni izraz lahko preide v obliko:  • Delovna moč trifaznih tokov je enaka aritmetični vsoti delovnih moči posameznih faznih tokov.
  • Jalova moč trifaznih tokov je enaka aritmetični vsoti jalovih moči posameznih faznih tokov.
  • Navidezna moč trifaznih tokov je enaka geometrični vsoti delovne in jalove moči trifaznih tokov.


Moč enofaznega izmeničnega toka je utripajoča. Poglejmo, kako je s časovnim potekom delovne moči v trifaznem simetrično obremenjenem sistemu (sl. a in b).


SLIKA Delovna moč dveh enakih, za 120 ° fazno premaknjenih tokov a) in treh enakih, za 120 ° fazno premaknjenih tokov b)


  • Delovna moč trifaznega porabnik v trifaznem sistemu je konstantna, dotok energije porabniku pa enakomeren.


Računanje dela je v takem primeru enostavno:Podpoglavja:


8.2.1.4 Prekinitev ničelnega vodnika pri nesimetrični obremenitvi sistema s porabniki v zvezdi 8.3.1 Moč trifaznega sistema s porabniki v zvezdi

Osebna orodja