e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Fotografija 93
Fotografija 94
Fotografija 95
Fotografija 96
Fotografija 97
Fotografija 98

V trifazni sistem priključujemo na fazne napetosti tudi enofazne porabnike, ki se med seboj razlikujejo po impedanci. Zato z njimi ne moremo zagotoviti simetrične obremenitve generatorja, kljub njihovemu razporejanju po fazah.


Linijski toki so v splošnem enaki geometričnim vsotam tokov faznih porabnikov. Pri nesimetrični obremenitvi se med seboj razlikujejo po velikosti in fazi. Njihov kazalčni diagram prikazuje slika.


  • Trifazni sistem v zvezdi je v splošnem obremenjen nesimetrično.
  • Ničelni tok I0 je enak geometrični vsoti linijskih tokov.Praviloma ni večji od linijskega toka, zato tudi prerez ničelnega vodnika ni večji od prereza linijskega vodnika.


Primer:

Trije porabniki (ali skupine porabnikov) z impedancami Z1 = (20 + j 30) Ω, Z2 = 55 Ω in Z3 = (30 + j 20) Ω so v zvezdi priključeni na fazne napetosti trifaznega sistema 400/230 V. Izračunaj fazne in linijske toke ter tok v ničelnem vodniku. U1N postavimo v pozitivno realno os.
  • Pri trifaznem prenosu električne energije porabnikom v zvezdni vezavi potrebujemo pri nesimetrični obremenitvi sistema v primerjavi s prenosom enake energije v enofaznih sistemih le 2/3 bakra.


Ničelni tok I0 je v večini primerov manjši od linijskih tokov, zato je prihranek pri izgubah električne energije še večji.


  • Izgube energije zaradi upornosti vodnikov so pri trifaznem prenosu v zvezdi do 50 % manjše kot pri enofaznem prenosu.
8.2.1.2 Simetrična obremenitev trifaznega sistema s porabniki v zvezdi 8.2.1.4 Prekinitev ničelnega vodnika pri nesimetrični obremenitvi sistema s porabniki v zvezdi

Osebna orodja