e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Fotografija 99
Fotografija 100
Fotografija 101

Če pri nesimetrični obremenitvi v štirivodnem sistemu v zvezdi iz kakršnih koli razlogov pride do prekinitve ničelnega vodnika, smo s prekinitvijo vodnika sistemu vsilili stanje I0 = 0. S stališča toka v ničelnem vodniku je to podobno kot pri simetrični obremenitvi sistema. Enako stanje bi pri neprekinjenem ničelnem vodniku lahko dosegli tudi tako, da bi v sistem vključili še napetost U0 take velikosti in smeri (sl. a), ki bi v ničelnem vodniku povzročila breztokovno stanje (I0 = 0).


  • Prekinitev ničelnega vodnika v štirivodnem, nesimetrično obremenjenem sistemu v zvezdi povzroči premik zvezdišča in spremembo faznih napetosti.


Sprememba faznih napetosti povzroča motnje delovanja, lahko pa tudi poškodbe porabnikov, zato:


  • Ničelnega vodnika ne smemo varovati.
  • Vezava zvezda-zvezda brez ničlovoda ni dopustna, če je možna nesimetrična obremenitev.


Bistveno večje premike zvezdišča in spremembe faznih napetosti pa povzroči na primer kratek stik katerega od faznih vodnikov z ničelnim vodnikom ali pri ozemljenem zvezdišču z zemljo (slika).


SLIKA


V takih primerih nekateri enofazni porabniki ostanejo praktično brez energije, drugim pa grozi uničenje zaradi povečane fazne napetosti. Enako se dogaja tudi faznim porabnikom trifaznih porabnikov.
8.2.1.3 Nesimetrična obremenitev trifaznega sistema s porabniki v zvezdi 8.3 Moč in delo v trifaznem sistemu

Osebna orodja