e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 37: Sestavljena vezave treh kompleksnih bremen.
O sestavljeni vezavi bremen govorimo takrat, kadar so elementi vzporedno-zaporedno vezani. Pri določevanju nadomestne imitance se poslužujemo združevanja v smislu prejšnih dveh osnovnih vezav. Izrazimo nadomestni imitanci vezja treh osnovnih ali že združenih dvopolov z impedancami
,
in
(slika 37). Prvi dve združimo v impedanco
, njej recipročni admitanci
pa prištejemo še admitanco tretjega bremena:Sestavljeno breme naj bo priključeno na tokovni vir, ki mu pripada kazalec
. Kazalcu napetosti
sestavljenega bremena ustreza produkt
; od tu sledita kazalca preostalih tokov in kazalca napetosti prvih dveh bremen:Iz preprostega primera je razvidno, da je način dela enak kot pri enosmernih uporovnih vezjih. Tamkajšnje realne enačbe zamenjujejo tokrat kompleksne; potrebna računska opravila so zaradi tega ustrezno daljša. V ilustracijo naj bo naslednji zgled.


Zgled 4

Impedance bremen v vezju so:
,
in
; prvo breme ima delno kapacitivni značaj, drugo čisto induktivni, tretje pa ima čisto uporovni značaj. Tok
vira naj določa kazalec
. Izračunajmo kazalce napetosti in tokov. ⇒ Sledimo zgoraj nakazanim korakom:


ininPodpoglavja:


2.3.1 Vzporedno vezje upora in kondenzatorja 2.4.1 Realna in imaginarna dela imitanc

Osebna orodja