e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 35: Vzporedno
vezje.
Slika 36: Kazalčni diagram napetosti in tokov v vzporednem
vezju.
Obravnava vzporednega vezja
je zelo podobna obravnavi zaporednega vezja
(slika 35). Namesto upornosti
upora bomo uporabili njegovo prevodnost
. Imitanci vezja sta:njuni absolutni vrednosti in fazni kot pa:


in
ter
.


Admitanca leži v prvem kvadrantu, impedanca pa v zadnjem. Naj bo
kazalec skupne napetosti. Kazalci tokov so:


in
ter
.


Kazalec toka skozi upor je v fazi s kazalcem napetosti (slika 36), kazalec toka kondenzatorja pa ga prehiteva za 90 °; njuna vsota je kazalec celotnega toka, ki prehiteva kazalec napetosti za kot
. Tudi tokrat velja trikotniška neenačba:Zgled 3

Kondenzatorju kapacitivnosti
vežemo vzporedno upor upornosti
. Izračunajmo imitanci in fazni kot vezja pri frekvencah
in
! ⇒ Izračunamo krožno frekvenco pri prvi frekvenci in nadaljujemo:


in


in


in


in2.3 Vzporedna vezava bremen 2.4 Sestavljene vezave dvopolov

Osebna orodja