e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

Skoči na: navigacija, iskanje
Slika 3: Amplituda napetosti je približno 325 V, začetni kot okoli -45 °, perioda okoli 20 ms in frekvenca okoli 50 Hz. Po podatkih sodeč pripada časovni diagram harmonični omrežni napetosti.

Harmonično funkcijo lahko povsem enakovredno zapišemo s kosinusno ali s sinusno funkcijo; odločimo oziroma dogovorimo se za prvo, kosinusno. Harmonično napetost u bomo zapisovali takole:[1]Ponovimo:
je vrednost napetosti
ob času
,
je maksimalna vrednost ali amplituda,
podaja harmonično odvisnost,
je krožna frekvenca,
je frekvenca,
je perioda in
je začetni kot (slika 3).


Opombe

  1. Srečujemo tudi sinusno. Kadar nanjo naletimo, ne mislimo, da je karkoli narobe. Vzemimo to takrat kot priliko za utrjevanje dobrega razumevanja. Edina razlika med njima je v začetnem faznem kotu, ki je pri sinusni za
    manjši kot pri kosinusni funkciji.


Podpoglavja:


1.1.2.1 Efektivna vrednost harmonične funkcije 1.2.1 Upor

Osebna orodja